วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551

ครูโอภาส

ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคา ยิ้มไว้เมื่อมีปัญหา ไม่ช้าคงผ่านไป

Webblog เพื่อการเรียนการสอน


คำเตือน : โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเพราะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะจ๊ะ

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2551) ได้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "Weblog เพื่อการเรียนการสอน" โดย ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ สุดยอดปรมาจารย์ด้านสื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนตัวแล้ว คาดว่าจะได้นำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอขอบพระคุณทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำโดยท่านคณบดี ผศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล ที่ได้จัดให้มีการอบรม weblog ขึ้นในครั้งนี้... ขอขอบคุณครูวัดและนักศึกษาที่ท่านครูวัดได้พามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการอบรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อมีโปรแกรมการอบรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทางคณะก็คงจะจัดให้มีการอบรมขึ้นอีกนะครับ

ขอบคุณทุกท่านครับ

สาธุ...

บัณฑิตใหม่ 2550จากซ้ายไปขวา คุณปัทมา คุณโอภาส คุณกรรณิการ์และคุณฤดี รู้สึกว่าคุณปัทมากับคุณฤดี จะเคลิบเคลิ้มมากไปแล้วนะจ๊ะถ่ายอีกครั้งหลังจากหายเคลิบเคลิ้มนี่ก็ถ่ายร่วมกับบัณฑิตโปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับบัณฑิตโปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิดีโอ ที่ภูมิใจเสนอ

Loading...